Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

Ánh sáng nét vẽ

Là người tiên phong trong công ty công nghệ LED,

Xâu có đủ trang bị để làm việc cùng với nhà thiết kế nhiệt tình để hoàn thiện khách hàng ngon ngon nghẻ nhờ vả 39; và luôn vượt quá mong đợi của họ!


Tại sao chọn trừ sáng?

Chúng tôi coi trọng chất lượng

CNAS đã kiểm tra phòng thí nghiệm được trao Giao với một bảo vệ cho tất cả các sản phẩm được gởi đi.

Năng lực

Đáp ứng nhanh đối với khách hàng và trói-352;39; Trình thiết kế và s ản xuất thiết bị bền và cao suất.


Chiến lợi phẩm

Ba năm đảm bảo thời gian cho tất cả các đồ vật được lắp ráp trong môi trường ngoài trời.

Tại sao chọn trừ sáng?