Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

Ánh sáng lát lớn.

Thiết bị ánh sáng chụp mắt có thể được lắp trên bề mặt, khả năng chọn các cấu hình quang cao, lớp đạn có độ sáng cao với tính năng W, W, RGB và RGB, nhiều lựa chọn trong góc của tia hẹp hay mở. Là nguồn cung cấp đèn lũ màu, EC cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.