Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

Đèn pin LED

Trường hợp ánh sáng còn nguyên vẹn có độ cơ bản tối đa, phù hợp với nhiều cấu trúc xây dựng khác nhau, cho tầm ảnh suất cao, Chiếu sáng các yếu tố kiến trúc để đạt tốc độ giao thông và luồng màu.