Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

Đèn điểm ảnh LED L

Với tư cách là nhà sản xuất đèn điểm ảnh LED, ESC cung cấp các chuỗi ảnh ánh sáng chứa sự linh hoạt tối đa, phù hợp cho các cấu trúc tòa nhà khác nhau, rất nhiều trình diễn ánh sáng có hiệu suất cao, nhấn mạnh các yếu tố kiến trúc để vượt qua siêu mịn và các dòng màu.