Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

Nhìn về phía tường tuyến

Giá trị của giá trị ánh sáng, các lựa chọn màu sáng, các góc ánh sáng, phù hợp cho việc làm và chiếu trên bề mặt.