Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

Ánh sáng lũ Beamer hẹp

Thiết bị chiếu ánh mắt có thể được lắp trên bề mặt, sự chọn rộng các cấu hình quang học Độ sáng cao, có tính năng W, W, RGB, và RGB, nhiều lựa chọn trong góc của tia hẹp hay mở.