Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

Bức tường kinh tế, ánh sáng chói lọi

Giá trị quét rửa bức tường có thể mở rộng khoảng trống ánh sáng, các tùy chọn màu sáng, và các góc chùm tia sáng, phù hợp cho việc làm tạo rộng từng tầng một, và ánh sáng mặt đất.