Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

Ngân Hà tuyến hậu

Thiết bị chiếu quang tuyến dày đặc, siêu năng lượng, kết hợp dmx512, NBC mới nhất. Công nghệ xe buýt song song song và sức mạnh theo phong cách. Sự khó khăn hàng loạt cho thấy vẻ đẹp của cấu trúc và tòa nhà.