Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

Biểu tượng ánh sáng tuyến ngoài

Một thiết bị ánh sáng hoàn hảo ở ngoài trời với kết hợp các công nghệ xe buýt MDx512 mới nhất, và hiệu suất của một thiết kế thời trang. phát truyền rộng rãi để tiết lộ vẻ đẹp của cấu trúc và tòa nhà.

Sử dụng hệ thống ánh sáng tuyến giáp lộ trình

Ngày nay, ngày càng nhiều cảnh ánh sáng được áp dụng cho các yếu tố đèn tuyến hậu phương. Nhờ sự khác nhau các kiểu ánh sáng tuyến tính và các phương pháp lắp đặt, đèn đường là sản phẩm linh hoạt. Rất khó để tự xác định chức năng ánh sáng đường dài bên ngoài. Nó có cả chức năng của ánh sáng và nghệ thuật hình ảnh. Kích thước, màu sáng, phương pháp lắp đặt, và khả năng điều khiển các phương pháp ánh sáng đường thẳng bên ngoài đang thay đổi theo từng khoảng trống.